Copyright Globen Lighting

All material on this website is protected by law of copyright and owned by Globen Lighting AB.

Cookies

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

att webbplatsen innehåller cookies vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas

På denna webbplats används cookies för att ge användaren tillgång till funktionen för att komma ihåg lösenord till inloggning, samt det innehåll användaren har valt att lägga som favoriter. Vi registrerar också generell besöksstatistik per land. Ingen statistik spåras till en unik användare.

Om du inte accepterar användning av cookies kan du stänga av cookies i din webbläsare. Du kan läsa mer om hur du gör det i den webbläsares hjälpsektion. Var medveten om att denna webbplats endast använder cookies för att förenkla för dig. Om du väljer att ta bort lagring av cookies i din webbläsare kan vi tyvärr inte ge dig den service vi eftersträvar.

Globen Lighting förbinder sig, att under inga omständigheter sälja, vidarebefordra eller på annat sätt lämna ut din e-postadress till någon utomstående organisation när du registrerar den på din webbplats. Inte heller kan någon annan besökare på hemsidan komma över uppgifter som rör dig. Genom registreringen på webbplatsen ger du också ditt samtycke till att vi lagrar dina uppgifter i vår databas - samt bekräftar att du tagit del av dessa enkla regler för deltagande.

Du kan läsa mer om Cookies på Post- & Telestyrelsens hemsida